Tổ chức cán bộ

Tuyển sinh Công an nhân dân hệ chính quy tuyển mới

Tên thủ tục Tuyển sinh Công an nhân dân hệ chính quy tuyển mới
Thời hạn giải quyết Theo lịch tuyển sinh của Cục Đào tạo, Bộ Công an.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan Công an.
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Giám đốc Công an tỉnh. b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh. d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an cấp huyện và các trường CAND.
Kết quả thực hiện Thí sinh được đăng ký xét tuyển vào các trường CAND.
Lệ phí

+ Phí hồ sơ tuyển sinh: 20.000đ/ bộ.
+ Phí hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường CAND: 10.000đ/ bộ.
+ Lệ phí sơ tuyển: 100.000đ/ thí sinh.
+ Phí khám sức khỏe: theo hướng dẫn tuyển sinh hàng năm.
+ Phí đăng ký xét tuyển trung cấp: 30.000đ/ thí sinh.
(Lệ phí tuyển sinh có thể thay đổi theo hướng dẫn từng năm của Bộ Công an)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

1. Đối tượng dự thi: Chiến sĩ nghĩa vụ Công an; công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển; học sinh tại các trường văn hóa; công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.
2. Điều kiện:
Người đăng ký dự tuyển ngoài bảo đảm các điều kiện theo quy định của
pháp luật và của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có đủ tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định hiện
hành của Bộ Công an;
b) Đối tượng thuộc điểm a khoản 1 Điều này có thời gian công tác từ 15
tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển; phân loại cán bộ đạt mức “Hoàn thành
nhiệm vụ” trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển;
c) Đối tượng thuộc điểm b khoản 1 Điều này trong thời gian tại ngũ, hàng
năm đều đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, trong đó có ít nhất 01 năm đạt
mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”;
d) Trong những năm học trung học phổ thông hoặc tương đương đạt học
lực từ khá trở lên (theo kết luận học bạ).
Chiến sĩ nghĩa vụ Công an; công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển; học sinh tại các trường văn hóa: từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân đạt từ 6,5 điểm trở lên;
Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển: từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân phải đạt từ 7,0 điểm trở lên, trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dânphải đạt từ 6,5 điểm trở lên.
đ) Học sinh tại các trường văn hóa; công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển: trong những năm học trung học phổ thông hoặc tương đương hạnh kiểm đạt loại khá trở lên (theo kết luận học bạ); chưa kết hôn, chưa có con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật;
e) Tính đến năm dự tuyển, học sinh tại các trường văn hóa, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển: không quá 22 tuổi, trường hợp là người dân tộc thiểu số không quá 25 tuổi;
g) Đủ sức khỏe tuyển vào Công an nhân dân theo quy định về tiêu chuẩn
sức khỏe của Bộ Công an.
Chiến sĩ nghĩa vụ Công an; công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND có quyết định xuất ngũ , chiều cao áp dụng theo tiêu chuẩn chiều cao tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại thời điểm tuyển chọn.
Học sinh tại các trường văn hóa, công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển, chiều cao đạt từ 1m64 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m58 đến 1m80 đối với nữ, trường hợp là người dân tộc thiểu số chiều cao đạt từ 1m62 đến 1m95 đối với nam, đạt từ 1m56 đến 1m80 đối với nữ; chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (đơn vị tính: ki-lô-gam) chia cho bình phương chiều cao (đơn vị tính:mét) đạt từ 18,5 đến 30; nếu mắt bị tật khúc xạ thì không quá 3 đi-ốp, kiểm tra thị lực qua kính mắt đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên (phải cam kết chữa bảo đảm tiêu chuẩn thị lực theo quy định nếu trúng tuyển);
h) Có khả năng giữ bình tĩnh, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, tư duy lô-gic và
những phẩm chất khác theo yêu cầu của từng hệ lực lượng nghiệp vụ trong Công
an nhân dân (nếu có).

Trình tự thực hiện

Bước 1: Người xét tuyển phải mang theo bản chính hoặc bản sao công chứng các loại giấy tờ: Hộ khẩu, Học bạ, Giấy khai sinh kèm theo Giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) và trực tiếp đến đăng ký tại Công an cấp huyện nơi mình có hộ khẩu thường trú. Đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND, hoàn thành nghĩa vụ quân sự ngoài các giấy tờ trên phải mang thêm Quyết định xuất ngũ.

Bước 2: Công an cấp huyện đối chiếu người đến đăng ký sơ tuyển với ảnh trong chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) và các giấy tờ khác; kiểm tra chiều cao, cân năng, học lực, hạnh kiểm, hộ khẩu và chỉ tiếp nhận cho đăng ký sơ tuyển đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời có trách nhiệm trực tiếp chụp ảnh người đăng ký sơ tuyển (đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND phải mặc quân phục khi chụp ảnh), giữ lại ảnh để dán và đóng dấu giáp lai vào phiếu khám sức khỏe, thẩm tra lý lịch, phiếu đăng ký xét tuyển, giấy chứng nhận sơ tuyển; trả lại ảnh cho thí sinh sử dụng dán vào lý lịch tự khai và hồ sơ đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, tiến hành thẩm tra, xác minh lý lịch theo quy định đối với các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đăng ký xét tuyển vào các trường CAND; hướng dẫn thí sinh đăng ký thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học theo quy định của Bộ Giáo dục & đào tạo.

Bước 3: Công an tỉnh tổ chức sơ tuyển, kiểm tra sức khoẻ cho người đăng ký xét tuyển vào các trường Công an nhân dân; tập hợp kết quả và tổ chức xét duyệt, nộp hồ sơ cho các trường Công an nhân dân theo quy định.

Bước 4: Căn cứ thông báo kết quả trúng tuyển của các trường CAND; Phòng Tổ chức cán bộ thông báo cho Công an cấp huyện biết, tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch theo đúng quy định và hoàn thành hồ sơ nhập học, chuyển phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh để làm thủ tục nhập học cho thí sinh trúng tuyển.

Thành phần hồ sơ

a) Hồ sơ: gồm 02 loại
* Hồ sơ tuyển sinh gồm:
- Lý lịch tự khai;
- Thẩm tra lý lịch;
- Đơn xin xét tuyển vào trường CAND;
* Hồ sơ xét tuyển gồm:
- Phiếu  thẩm định xét tuyển đại học CAND (theo mẫu của Bộ Công an);
- Bản photo Phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng theo mẫu của Bộ Giáo dục & đào tạo mà thí sinh đã khai và nộp tại điểm tiếp nhận thi THPT Quốc gia;
- Bản sao (có công chứng) chứng minh nhân dân (thẻ căn cước công dân) của thí sinh;
- Các tài liệu chứng minh để hưởng đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên (nếu có);
- Bản photo giấy báo dự thi THPT Quốc gia của thí sinh.
- Bản sao (có công chứng) Sổ hộ khẩu;
- Bản sao (có công chứng) học bạ THPT;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

Mẫu đơn, mẫu tờ khai

+ Bản lý lịch tự khai theo mẫu của Bộ Công an.
+ Phiếu đăng ký xét tuyển vào đại học CAND theo mẫu của Bộ Công an.

Cơ sở pháp lý

+ Thông tư số 44/2021/TT-BCA ngày 27/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào CAND.
+ Thông tư số 50/2021/TT-BCA ngày 11/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh trong CAND.
+ Thông tư số 144/2020/TT-BCA ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về Thẩm tra lý lịch trong CAND.
+ Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ chiến sĩ CAND.